3D Mapping

APP002
Stocking
Nationwide
Liên hệ
0x0
0 (gram)

3D Mapping hiểu theo một cách đơn giản là bạn sử dụng công nghệ 3D cùng với kỹ thuật làm phim, dựng hình ảnh để tạo ra một mô hình vật thể trên máy tính có tỷ lệ kích thước tương tự như của vật thể được chiếu và làm các hiệu ứng hình ảnh 3 chiều trên mô hình đó.

You are commenting for 3D Mapping


You are contracting for 3D Mapping