AR (Augmented Reality)

AR023
Stocking
Nationwide
Liên hệ
0x0
0 (gram)

AR (Augmented Reality) được hiểu là công nghệ cho phép con người quan sát những vật trong thế giới thật thông qua một thiết bị điện tử nào đó. Khi đó ngoài những gì mắt thường ta nhìn thấy, thiết bị điện tử còn cho ta biết những thông tin khác liên quan đến vật đang được quan sát

You are commenting for AR (Augmented Reality)


You are contracting for AR (Augmented Reality)