Bộ kit kiểm tra chất lượng môi trường nước evt-kit

R008
Stocking
Nationwide
Liên hệ
0x0
0 (gram)

 Bộ kit kiểm tra chất lượng nước gồm các loại kit thử: Kit thử asen, mangan(Mn), sắt(Fe), amoni(NH4+), nitrit(NO2-), độ cứng, độ kiềm, độ pH, H2S, Cr6+, độ mặn giúp kiểm tra nhanh chất lượng nước. 

You are commenting for Bộ kit kiểm tra chất lượng môi trường nước evt-kit


You are contracting for Bộ kit kiểm tra chất lượng môi trường nước evt-kit