Chế phẩm HUD 5 và HUD 10

N013
Stocking
Nationwide
Liên hệ
0x0
0 (gram)

Chế phẩm HUD 5 và HUD 10 được sản xuất và sử dụng đồng bộ các chế phẩm sinh học để xử lý ô nhiễm nước và bùn đáy trong ao hồ nuôi tôm sú, cá tra, năng suất cao tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

You are commenting for Chế phẩm HUD 5 và HUD 10


You are contracting for Chế phẩm HUD 5 và HUD 10