NITRO-VSH Environmental Treatment By-Product

M001
Stocking
Nationwide
Liên hệ
0x0
0 (gram)

Tăng khả năng phân hủy chất hữu cơ.
Tăng khả năng chuyển hóa amonia và một số kim loại
nặng trong nước thải.
Có chứa hệ vi sinh có ích như: Nitrobacter sp.,
Nitrosomonas sp., chất ổn định.
 

You are commenting for NITRO-VSH Environmental Treatment By-Product


You are contracting for NITRO-VSH Environmental Treatment By-Product