Seeds of self-sustaining and heterogeneous seaweed for aquaculture

n018
Stocking
Nationwide
Liên hệ
0x0
0 (gram)

18 loài (123 chủng) trong đó có các loài chủ lực như Chaetoceros muelleri, Chaetoceros gracilis, Chaetoceros calcitrans, Chlorella vulgaris,Chroomonas salina, Isochyris galbana, Nannochloropsis oculata;
Schizochytrium mangrovei, Schizochytrium limacinum có giá trị dinh dưỡng cao có thể sử dụng để làm giàu động vật phù du làm thức ăn cho ấu trùng một số loài hải đặc sản: tu hài (Lutraria rhyncheana Jonas, 1844), cua xanh (Scylla serrata Forskal, 1775), cá chẽm (Lates calcarifer), hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas Thunberg, 1793), ngao Bến Tre (Meretrix lyrata Sowerby, 1851), cá Bống bớp (Bostrichthys siensis Lacepede, 1801).
 

You are commenting for Seeds of self-sustaining and heterogeneous seaweed for aquaculture


You are contracting for Seeds of self-sustaining and heterogeneous seaweed for aquaculture