Hệ thiết bị đo và cảnh báo nguy cơ cháy nổ do khí hydro rò rỉ trong môi trường không khí

R014
Stocking
Nationwide
Liên hệ
0x0
0 (gram)

Hệ thống dùng các đầu đo khí hydro (H2) sử dụng cảm biến dựa trên hiệu ứng nhiệt xúc tác cho phát hiện nồng độ khí hydro trong môi trường không khí (0÷100%LEL, LEL ngưỡng cháy nổ mức thấp). Các cảm biến hydro này có tính ổn định cao, đặc trưng điện áp ra phụ thuộc tuyến tính vào nồng độ khí, độ phân giải đạt 1% LEL và sai số < 5%LEL, phù hợp cho việc phát hiện cảnh báo nhanh nồng độ hydro gây nguy cơ cháy nổ trong môi trường không khí. Hệ thống này được thiết kế hoạt động liên tục 24/24, các mức cảnh báo có thể đặt trước tùy mức độ yêu cầu an toàn. 

You are commenting for Hệ thiết bị đo và cảnh báo nguy cơ cháy nổ do khí hydro rò rỉ trong môi trường không khí


You are contracting for Hệ thiết bị đo và cảnh báo nguy cơ cháy nổ do khí hydro rò rỉ trong môi trường không khí