Hệ thiết bị đo và cảnh báo nồng độ khí độc (co), khí cháy nổ (hc) trong môi trường không khí

R012
Stocking
Nationwide
Liên hệ
0x0
0 (gram)

Hệ thống dùng các cảm biến CO (dải nồng độ: 0÷500 ppm), cảm biến HC (0÷100%LEL) để thiết kế chế tạo các đầu đo khí, các đầu đo khí được quản lý, điều khiển bằng hệ thống trung tâm giúp cho quá trình đo đạc và cảnh báo sớm nguy cơ khí độc hại và khí cháy nổ trong môi trường không khí. Hệ thống này được thiết kế hoạt động liên tục 24/24. 

You are commenting for Hệ thiết bị đo và cảnh báo nồng độ khí độc (co), khí cháy nổ (hc) trong môi trường không khí


You are contracting for Hệ thiết bị đo và cảnh báo nồng độ khí độc (co), khí cháy nổ (hc) trong môi trường không khí