Hệ thiết bị đo và phân tích thải ứng dụng cho tối ưu hóa quá trình đốt cháy nhiên liệu

R013
Stocking
Nationwide
Liên hệ
0x0
0 (gram)

Cảm biến khí sử dụng nguyên lý hấp thụ các bước sóng hồng ngoại của một số khí (điển hình là CO, CO2, NOx) phát thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Từ đó đánh giá, phản hồi để điều khiển lượng nhiên liệu đầu vào. Công nghệ này mang lại lợi ích về tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí phát thải độc hại là NOx và CO ra môi trường không khí. 

You are commenting for Hệ thiết bị đo và phân tích thải ứng dụng cho tối ưu hóa quá trình đốt cháy nhiên liệu


You are contracting for Hệ thiết bị đo và phân tích thải ứng dụng cho tối ưu hóa quá trình đốt cháy nhiên liệu