Hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt thông khí tự nhiên iet-bf

R007
Stocking
Nationwide
Liên hệ
0x0
0 (gram)

Xử lý nước thải khác nhau như nước thải công nghiệp chế biến thực phẩm như sữa, sản xuất bia, nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi,… 

You are commenting for Hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt thông khí tự nhiên iet-bf


You are contracting for Hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt thông khí tự nhiên iet-bf