Máy đo tổng chất rắn hòa tan (tds), máy đo độ dẫn điện dung dịch thang đo nhỏ (scm-2004) và máy đo độ dẫn điện dung dịch thang đo lớn (scm-902a)

R004
Stocking
Nationwide
Liên hệ
0x0
0 (gram)

 TDS 2009 là dạng máy đo cầm tay dùng để đo nồng  độ tổng chất rắn hòa tan, quy đổi tương ứng theo nồng độ CaCO3 dải đo 0.00-19.99g/L. Dạng máy đo cầm tay để đo độ dẫn điện trong dung dịch dải đo 0-200mS/cm. Kích thước: 150 x 85x 30mm. 

Đảm bảo về độ chính xác, độ ổn định và rất bền, phù hợp với môi trường công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đi thực địa hay sử dụng trong phòng thí nghiệm. Chi phí bảo hành bảo trì thấp, thời gian cung cấp sản phẩm rất nhanh chóng, phù hợp với môi trường làm việc tại Việt Nam. 

You are commenting for Máy đo tổng chất rắn hòa tan (tds), máy đo độ dẫn điện dung dịch thang đo nhỏ (scm-2004) và máy đo độ dẫn điện dung dịch thang đo lớn (scm-902a)


You are contracting for Máy đo tổng chất rắn hòa tan (tds), máy đo độ dẫn điện dung dịch thang đo nhỏ (scm-2004) và máy đo độ dẫn điện dung dịch thang đo lớn (scm-902a)