Film-coated atmosphere bag GreenMAP

n020
Stocking
Nationwide
Liên hệ
0x0
0 (gram)

Màng bao gói khí quyển biến đổi MAP là loại màng được chế tạo với thành phần chính là nhựa polyetylen (PE) và một số phụ gia vô cơ hoàn toàn không gây độc hại tới sức khoẻ con người. MAP được chế tạo dựa trên công nghệ màng bao gói khí quyển biến
đổi nhằm đáp ứng nhu cầu bảo quản các loại thực phẩm, rau quả tươi sau thu hoạch thông qua quá trình biến đổi khí quyển hợp lý. Công nghệ chế tạo màng MAP đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích.  

You are commenting for Film-coated atmosphere bag GreenMAP


You are contracting for Film-coated atmosphere bag GreenMAP