Máy đo nhiệt độ Model DTM-092K và Model KTM-905

R022
Stocking
Nationwide
Liên hệ
0x0
0 (gram)

Đo nhiệt độ cầm tay từ -50ºC đến +150ºC (model DTM092K). Đo nhiệt độ cầm tay từ -65ºC đến +1260ºC (modelKTM-905). Kích thước: 150 x 85 x 30mm. 

You are commenting for Máy đo nhiệt độ Model DTM-092K và Model KTM-905


You are contracting for Máy đo nhiệt độ Model DTM-092K và Model KTM-905