Probiotics used for Ecobact1-ITB shrimp, fish

n015
Stocking
Nationwide
Liên hệ
0x0
0 (gram)

Chế phẩm ECOBACT-2, tăng cường quá trình phân hủy chất hữu cơ, chất thải của tôm, cải thiện sự cân bằng các sinh vật có ích trong ao.

Kiềm chế sự hình thành các loại chất độc cho tôm như

NH3, NO2, H2S.

 ECOBACT-2 chứa các vi sinh vật có ích như: Bacillus spp, Sacchromyces spp, Lactobacillus spp,. Các enzyme:

Alpha Amylase, Protease, Cellulase,…

You are commenting for Probiotics used for Ecobact1-ITB shrimp, fish


You are contracting for Probiotics used for Ecobact1-ITB shrimp, fish