Men vi sinh dùng trong thức ăn nuôii tôm, ca probact - itb

n017
Stocking
Nationwide
Liên hệ
0x0
0 (gram)

Chế phẩm ECOBACT-2, tăng cường quá trình phân hủy chất hữu cơ, chất thải của tôm, cải thiện sự cân bằng các sinh vật có ích trong ao.

Kiềm chế sự hình thành các loại chất độc cho tôm như NH3, NO2, H2S.

 ECOBACT-2 chứa các vi sinh vật có ích như: Bacillus spp, Sacchromyces spp, Lactobacillus spp,. Các enzyme: Alpha Amylase, Protease, Cellulase,…

You are commenting for Men vi sinh dùng trong thức ăn nuôii tôm, ca probact - itb


You are contracting for Men vi sinh dùng trong thức ăn nuôii tôm, ca probact - itb