Robot di động thông minh

R042
Stocking
Nationwide
Liên hệ
0x0
0 (gram)

 Robot di động ba bánh có khả năng cảm nhận khoảng cách, nhiệt, vị trí tuyệt đối, hướng tuyệt đối, va chạm, màu sắc. Có thể điều khiển, giám sát bằng máy tính qua Bluetooth, tự định hướng tìm đường, tránh vật cản, lau sàn nhà. 

You are commenting for Robot di động thông minh


You are contracting for Robot di động thông minh