Tên lửa mô hình

R058
Stocking
Nationwide
Liên hệ
0x0
0 (gram)

Tên lửa mô hình là loại tên lửa có kích thước và khối lượng nhỏ, sử dụng nhiên liệu rắn. Tên lửa thường được phóng thẳng đứng, có thể bay lên vài trăm mét, bung dù để thu hồi và sử dụng nhiều lần. Ngoài ra, tên lửa mô hình còn có khoang chứa cansat, được lập trình để khi đạt đến độ cao tự động bung cửa, thả vệ tinh cansat. Khối lượng của cansat hay khối thực hiện nhiệm vụ khoảng 1kg. Mục đích chính của sản phẩm là nhằm quảng bá và thu hút nhà khoa học tiếp cận kỹ thuật tên lửa đẩy, hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học của quân đội trong lĩnh vực tên lửa.

You are commenting for Tên lửa mô hình


You are contracting for Tên lửa mô hình