Thiết bị đọc liều phóng xạ tích lũy, tld-reader

R016
Stocking
Nationwide
Liên hệ
0x0
0 (gram)

Thiết bị đọc liều dạng để bàn, điều khiển bằng phần mềm máy tính. Sử dụng nguồn điện 220V - 50Hz, đốt xung, dải nhiệt độ tuyến tính từ 50 đến 450oC, tốc độ gia nhiệt β=1÷20oC/giây. Nhạy trong dải bức xạ 400÷600nm, có lọc bức xạ hồng ngoại. Độ nhạy liều trong dải từ 20 µGy ÷ 10 Gy. 

You are commenting for Thiết bị đọc liều phóng xạ tích lũy, tld-reader


You are contracting for Thiết bị đọc liều phóng xạ tích lũy, tld-reader